SKW Sint Willebrord zet zich sinds 1987 in voor alle doelgroepen verdeeld over het kinder-, jeugd- en jongeren-, volwassenen- en seniorenwerk. Het SKW organiseert wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten. Voor de activiteiten van SKW Sint Willebrord wordt gekeken naar de behoeftes van de doelgroepen. SKW Sint Willebrord heeft de beschikking over het gerenoveerde Gemeenschapshuis De Lanteern. Binnen het gemeenschapshuis zijn vier activiteitenruimtes, een theaterzaal, een foyer en een eigen jongerencentrum gevestigd. Meer weten over de mogelijkheden om één van onze ruimtes te huren? Kijk dan op “zaal verhuur”. Vanuit de Gemeente Rucphen is het Gemeenschapshuis De Lanteern een “Veilig Honk” voor scholieren die onderweg zijn naar of van school.

Doelstelling
Het doel van de stichting is het op basis van de zelfwerkzaamheid van de bevolking bevorderen van een harmonische samenleving, daarbij rekening houdende met de daarin optredende veranderingen en strevend naar verzelfstandiging van de opgezette projecten. De stichting verricht haar werkzaamheden primair ten behoeve van het directe woon en leefmilieu met voorkeur voor groepen in achterstellingssituaties.

Vacatures/ Stage
SKW Sint Willebrord haalt graag jaarlijks twee gemotiveerde sociaal cultureel werk stagiaires (opleidingsnummer: 91370) in huis voor het kinder- en jongerenwerk. Zij brengen recente theoretische kennis in en hebben een actuele kijk op het werk. Ook de assistentie die stagiaires bieden in de uitvoering is belangrijk. We zien erop toe dat de taken die stagiaires krijgen, aansluiten bij hun interesses, hun mogelijkheden en uiteraard hun opleiding. Door passende stageplaatsen te bieden, willen we studenten opleiden tot goede beroepskrachten voor het werkveld. Je kunt bij SKW Sint Willebrord op een plezierige en professionele manier je competenties verder ontwikkelen. Voorafgaand voeren we een gesprek met de praktijkbegeleider over je takenpakket en wederzijdse verwachtingen. Na het gesprek beslist de praktijkbegeleider of je de geschikte persoon bent voor de stage. Je sollicitatie kun je sturen naar m.joosten@skw-willebrord.nl. SKW Sint Willebrord is een erkend leerbedrijf bij de SBB (relatienummer: 97625)

Bestuur & dagelijkse leiding
SKW Sint Willebrord is een stichting met een Algemeen- en Dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is het aanspreekpunt voor personeel,  verenigingen en overige instellingen op bestuurlijk niveau. De dagelijkse gang van zaken m.b.t. het beheer van het Gemeenschapshuis en het Jongerencentrum en de aansturing van het huishoudelijk personeel en conciërges wordt uitgevoerd door de hoofdconciërge. Alle zaken m.b.t. het sociaal cultureel werk en alle SKW activiteiten liggen bij de sociaal cultureel werker.

Hoofdconciërge:
Monique van Ginneken
info@skw-willebrord.nl

Sociaal Cultureel Werker:
Martijn Joosten
m.joosten@skw-willebrord.nl

Dagelijks bestuur:
Deny van Peer (voorzitter)
voorzitter@skw-willebrord.nl
Miranda Touz (secretaris/ penningmeester)
secretaris@skw-willebrord.nl

Overige algemeen bestuursleden:
Jan Koevoets (bestuurslid)
Adrie de Rooij (bestuurslid)
Roger Zijlstra (bestuurslid)

De bestuurders van zowel het dagelijks bestuur als de overige algemene bestuursleden zijn onbezoldigd.