Parkieten Sociëteit West Brabant

1392411474_536b172636_bDe Parkieten Sociëteit is Nederlands grootste bond voor liefhebbers van parkiet en papegaai achtige. De West Brabandse afdeling van deze sociëteit is Gemeenschapshuis De Lanteern als thuishaven voor de maandelijkse ledenvergaderingen en vogelbeurs.

Vogelbeurs Parkieten Sociëteit West Brabant

Elke 2e zondag van de maand (van 09:00 tot 12:00 uur) gedurende het hele jaar organiseert de Parkieten Sociëteit West Brabant de vogelbeurs. Op deze beurs kunnen alle soorten vogels m.u.v. de hierna genoemde vogels, te koop of te ruil worden aangeboden. Grijpvogels, kwartels, fazanten en andere loopvogels die verboden zijn op grond van de Faunawet en ook niet-zelfstandige vogels zijn niet welkom /verboden.

Maandelijkse ledenvergadering

Wanneer: voor data zie www.pswb.nl

Meer info: Dhr. P. Pattijn (secretaris PSWB) ps.wb@hotmail.com


Comments are closed.

Terug naar boven ↑