KBO Moerstraten

De Katholieke Bond voor Ouderen in Heerle en Moerstraten behartigt de belangen van haar leden, organiseert activiteiten en fungeert als aanspreekpunt voor ouderen. In Sint Willebrord verzorgen ze i.s.m. Dansschool van de Broek danslessen op woensdagavond van 19:15 tot 20:15 uur.

Meer info: A. Talboom (contactpersoon namens de Kerkdorpen in de SR), tel: 0165 537848, email: atalboom@home.nl


Comments are closed.

Terug naar boven ↑