Bestuur

SKW Sint Willebrord is een stichting met een Algemeen- en Dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is het aanspreekpunt voor personeel,  verenigingen en overige instellingen op bestuurlijk niveau. De dagelijkse gang van zaken m.b.t. het beheer van het Gemeenschapshuis en het Jongerencentrum en de aansturing van het huishoudelijk personeel en conciërges wordt uitgevoerd door de hoofdconciërge. Alle zaken m.b.t. het sociaal cultureel werk en alle SKW activiteiten liggen bij de sociaal cultureel werker.

Hoofdconciërge:

Sociaal Cultureel Werker:

Dagelijks bestuur:

Overige algemeen bestuursleden:

  • Jan Koevoets (bestuurslid)
  • Adrie de Rooij (bestuurslid)
  • Cor van Aalst (bestuurslid)
  • Roger Zijlstra (bestuurslid)

De bestuurders van zowel het dagelijks bestuur als de overige algemene bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

 


Comments are closed.

Terug naar boven ↑