Doelstelling & huishoudelijk reglement

Doelstelling:

Het doel van de stichting is het op basis van de zelfwerkzaamheid van de bevolking bevorderen van een harmonische samenleving, daarbij rekening houdende met de daarin optredende veranderingen en strevend naar verzelfstandiging van de opgezette projecten. De stichting verricht haar werkzaamheden primair ten behoeve van het directe woon en leefmilieu met voorkeur voor groepen in achterstellingssituaties.

Huishoudelijk reglement:

Klik hier voor het: “Huishoudelijk reglement Gemeenschapshuis De Lanteern”

 


Comments are closed.

Terug naar boven ↑